İzmit Çeviri Bürosu

Noter Yeminli Çeviri Bürosu

İzmit çeviri bürosu, Tüm dillerden Türkçeye ve Türkçeden diğer dillere çevrilecek belgeleriniz, kalite ve hız kriterleri ön planda tutularak uzman noter yeminli tercüman kadromuzla çevrilmektedir.

İzmit tercüme bürosu, Ardıl, Refakat ve Simültane olmak üzere çeviri hizmetleri, kaset deşifre hizmetleri, film çevirileri. Uzmanlık gerektiren tercümeler branşlarına göre farklı yeminli tercümanlarımızca yapılır.

Teknik, Tıbbi ve Bilimsel Tercümeler Her alanda (Tıp, elektronik vb.) Kullanım Kılavuzları, Teknik Şartnameler, Makine ekipman ile ilgili detaylı bilgi veren kitaplar, uluslararası ihalelerin teklif projeleri, fizibilite raporları, Bilimsel Çalışmalar, bunun yanında Tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, İlaç prospektüsleri, Teknik Çizim ve Formüller içeren tercümelerle ilgili alanlardaki tercümeler…

İzmit Tercüme Bürosu

Kitap, Katalog, Broşür ve Web Tercümeleri. Her konuda Kitap, Dergi, Katalog ve Broşürler, Web sayfa veya tüm İnternet site tercümeleri.

Ticari Tercümeler, Ticari dokümanlar, Sözleşmeler, Teklifler, Bankacılık, Finans işlemleri. Uluslararası taahhütler, İhaleler, Toplantı tutanakları. Raporlar, Fizibiliteler, Araştırmalar gibi her türlü ticari belge ve yazışmalarınız…

İzmit tercüme bürosu, Hukuki Tercümeler Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir. Mahkeme Kararları, Hukuki Yazışmalar, Kanun ve Yönetmelikler, Yurtdışı Tebligatlar, Yazışmalar, Evrak Takibi, Sözleşmeler, Patent Başvuruları, Beyannameler, Vekâletnameler, Noter Tasdiki gerektiren evraklarınız gibi her türlü hukuki konuda tercümeler…

Çeviri Hizmetlerimiz

 • Yazılı Dokümantasyon Tercümeleri
 • Yeminli Tercüme
 • Web sayfası çevirisi ve tasarımı & Bilgisayar Programları çevirileri
 • Ticari Tercüme
 • Teknik Çeviri
 • Tıbbi / Medikal Tercüme
 • Hukuki Çeviri
 • Bilimsel ve Akademik Tercüme
 • Edebi ve Sanatsal Çeviri
 • Sözlü Çeviriler
 • Ardıl Tercüme
 • Yeminli Tercüman
 • Simültane Tercüme